Home Welcome » In Hebrew

In Hebrew

מאי 2016

חברים ועמיתים יקרים,

בשם האגודה הישראלית לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית אנו שמחים להזמינכם לקונגרס ה-42 של: 
FEBS (Federation of the European Biochemical Societies) אשר יערך ב- 2017 בירושלים.

FEBS הינו ארגון הגג של כל האגודות הביוכימיות באירופה (http://www.febs.org). קונגרס זה מתקיים מדי שנה במדינה אירופאית אחרת והינו הגדול מסוגו באירופה. הכינוס בישראל יפתח ביום ראשון ה-10 לספטמבר וינעל ביום חמישי ה-14 לספטמבר בבניני האומה בירושלים.

הקו המנחה של האירוע - "ממולקולות לתאים וחזרה" יאחד מדענים מכל רחבי אירופה ומעבר לה. האירוע יכלול מנעד מקיף של תחומים בביולוגיה מולקולרית, הכוללים לדוגמא את הנושאים הבאים (ראה באתר):

  • הביולוגיה של הסרטן.
  • מבנה הכרומטין ותהליכי עריכה בתר-גנטית.
  • מנגנונים של פרוטאוסטאסיס תאי.
  • נוירוביולוגיה מולקולארית.
  • מטבולומיקה ומסלולי איתות.
  • מכונות תאיות בפעולה.
  • פירוק חלבונים.
  • העברת אותות מעבר לממברנה: קולטנים, תעלות וטרנספורטרים.
  • ביולוגיה מערכתית.
  • ביולוגיה מבנית חישובית.

ההרצאות המרכזיות יינתנו על-ידי חתן פרס נובל לכימיה Prof. Robert Lefkowitz (Duke) וע"י:

Patrick Cramer (Max Planck)
Carol Robinson (Oxford)
Marcelo Rubinstein (University of Buenos Aires)
Jonathan Weissman (UCSF)
Feng Zhang (MIT)

בנוסף, תערך תצוגה נרחבת של פוסטרים וינוהלו סימפוזיונים בנושאים מקיפים כגון: פרסום מדעי, בקרת איכות, מדע וקהילה, קריירה וחינוך, ונשים במדע. בבקרים יערכו הרצאות על מגוון כלים ניסיוניים שיתנו כלים מעשיים חדישים לעבודה במחקר. לפני תחילת הקונגרס ייערך כינוס מיוחד של FEBS : 'פורום המדענים הצעירים' (YSF) המכנס כמאה ועשרים חוקרים צעירים ומקדם קשרים מדעיים וחברתיים ביניהם.

אנו בטוחים שהקונגרס ייתן במה למפגשים מרתקים, שיחות מעמיקות, ושפע של הזדמנויות ליצירת חברויות וקשרים חדשים עם עמיתים מכל רחבי העולם.

אנו מקוים לראותכם בירושלים ב- 2017 במפגש של כל העוסקים בבסיס המולקולרי של מדעי החיים.

הוועדה המארגנת:

עבד אלסלאם עאזם – יו"ר
אמנון הורוויץ
ישראל פכט
חרמונה שורק
מיכל שרון

FEBS has twin commitments to high-quality publications and the promotion of molecular biosciences. As a charitable academic organization,
FEBS uses income from the journals to fund its diverse activities, including support for the FEBS Congress.